2012-11-28

Resultat efter första behandlingen.

Denna kund var tillbaka för sin refill och hon bara strålade hela hon. Otroligt nöjd […]